FANDOM


Rada Zjednoczenia - zwyczajowo: "Rada Błękitu" - najwyższy organ Zjednoczenia. (G2.III.9)

Skład Edytuj

W skład Rady Błękitu wchodzili:

Po wdrożeniu postanowień traktatu sojuszniczego Zjednoczenia z Jednością, dotyczących programu militaryzacyjnego Błękitu, głos decydujący w Radzie uzyskali Marszałkowie Próżni. Przedstawiciele władz cywilnych - jako tzw. koordynatorzy - wchodzili w skład Rady z głosem doradczym. Powyższa zmiana ustroju Rady miała miejsce w pierwszym roku Wojny Naporu.

Przypisy Edytuj

  1. W okresie przed Wojną Naporu: Przedstawiciele Federacji: Misterie Artez i Zen Kartua, Pani Alais Tyhne z Ligi oraz Hegemon Państwa, Akihito Showa.
  2. W okresie przed Wojną Naporu - Yberius Matimus, Starszy Radca Klanu Naukowego.
  3. W okresie przed Wojną Naporu - Eklem Stoten Gibartus, Główny Kontroler i Pan Nadzorców.
  4. Elohim nie brali udziału w obradach Rady.