FANDOM


Owe „geometrie” wyglądają na stare. Dowodzi tego choćby proste badanie zewnętrznej części kadłuba. Niektóre z jednostek – szczególnie jednostek większych – można datować, tak jak datuje się stare statki z nieistniejących już Księstw Granicznych; według tych danych miałyby to być pozostałości po Starym Imperium. To jednak tylko spekulacje. Nas interesują konkluzje. A są one następujące: po pierwsze zakładam, że Maszyn nie musi być wcale tak wiele, jak można by sądzić z pierwotnego przekazu Jedności. Sądzę, że ich aktywność musiała skupić się na jakimś jednym, ukrytym przed nami systemie. To tam musi stacjonować ich armada, którą uzupełniają tylko o bardzo nieliczne, nowe jednostki, nie mając zapewne możliwości technicznych, a także surowcowych, do tworzenia nowych. Po drugie, jeśli istotnie Armada Maszyn to ta sama armada, która walczyła z ludzkością w trakcie Wojny Maszynowej, to trzeba założyć, że Maszyny mogą być wciąż w posiadaniu tytanaNihilum”, legendarnego Okrętu-Broni większego rzekomo i od trzydziestokilometrowych kolosów Starego Imperium. Możliwe więc, że ta gigantyczna jednostka nigdy nie zaginęła w Głębi. I ta druga konkluzja martwi mnie najbardziej.

Yberius Matimus, Starszy Radca Klanu Naukowego, ukryta notatka do Wywiadu Ksenologicznego i jego tajnej komórki, Wywiadu Maszynowego
(G3.II.9)